sidebar

Veel voorkomende vragen

V. Waar gaat het om in deze rechtszaak?

A. Op 23 december 2003 is er een aanklacht ingediend door de United States Securities and Exchange Commission (SEC, Amerikaanse beurscommissie) waarin werd verklaard dat Vivendi Universal, S.A. en verscheidene medegedaagden tussen december 2000 en juli 2002 materieel onware en misleidende informatie over haar financiŽle omstandigheden hebben gerapporteerd.

V. Waarom heb ik een kennisgevingspakket ontvangen?

A. U hebt een kennisgevingspakket ontvangen omdat u volgens onze gegevens gewone aandelen en/of American Depository Receipts/ American Depository Shares (ADR's/ADS's) van Vivendi Universal S.A. hebt gekocht. Het pakket dat u hebt ontvangen is samengesteld om u op de hoogte te brengen van een schikkingsovereenkomst die met Vivendi Universal, S.A. is bereikt en om u te informeren dat u misschien een betaling uit het schikkingsfonds kunt ontvangen.

V. Ik heb een kennisgevingspakket ontvangen. Kunt u mij een overzicht geven van al mijn transacties met Vivendi?

A. We beschikken niet over informatie omtrent uw transactiegeschiedenis met Vivendi. We zijn alleen ingelicht dat u misschien in aanmerking komt voor betaling uit het schikkingsfonds op basis van de gegevens die via verschillende overdrachtsagenten zijn verzameld. U kunt zich wenden tot uw bank, effectenmakelaar of financiŽle instelling om de gegevens te verkrijgen die uw investeringen in Vivendi documenteren. Aanvaardbare vormen van ondersteunende documentatie zijn o.a.:

1) bevestigingsreÁu's van uw effectenmakelaar waarop de naam van het waardepapier, de naam van de vruchtgebruik genietende eigenaar, het type transactie, de datum van de transactie, het aantal aandelen, de prijs per aandeel en het totale bedrag van de transactie staan vermeld, OF

2) maandelijkse overzichten waarop alle accountactiviteit binnen een bepaalde maand staat vermeld.

V. Hoe weet ik of ik rechthebbende ben?

A. Als u tussen 1 december 2000 en 2 juli 2002 gewone aandelen en/of ADR's/ADS's van Vivendi hebt gekocht, bent u rechthebbende, onafhankelijk van uw woonplaats of de plaats waar die aandelen werden gekocht.

V. Welk type effecten komt in aanmerking?

A. Gewone aandelen, American Depository Receipts (ADR's) en American Depository Shares (ADS's) zijn de effecten waarvoor deze schikking geldt.

V. Wat is een ADR? Wat is een ADS?

A. ADR is de afkorting van American Depository Receipt, een converteerbaar certificaat dat is uitgegeven door een Amerikaanse bank en een gespecificeerd aantal aandelen (of ťťn aandeel) vertegenwoordigt in buitenlandse effecten die op een Amerikaanse beurs verhandeld worden. In dit geval is ťťn ADR aandeel van Vivendi gelijk aan ťťn gewoon aandeel van Vivendi, en deze werden op de New York Stock Exchange verhandeld onder het ticker-symbool "V". ADS is de afkorting van American Depository Shares, die veel op ADR's lijken.

ADR's worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars, en doordat de achterliggende waardepapieren door een Amerikaanse financiŽle instelling buiten Amerika worden bewaard, kunnen de administratie- en legeskosten voor elke transactie lager blijven.

V. Hoeveel geld zit er in het schikkingsfonds?

A. De partijen zijn overeengekomen tot het opzetten van een bruto schikkingsfonds van ongeveer $51 miljoen (plus verdiende rente, minus kosten, uitgaven en belasting).

V. Wat moet ik doen om een deel van de schikking te ontvangen?

A. Als u denkt dat u recht hebt op deelname aan de schikking, moet u een claimformulier invullen en dit, vergezeld van de noodzakelijke ondersteunende documentatie, naar de distributieagent verzenden. Er zijn twee manieren waarop u dit kunt doen: door het claimformulier dat u samen met het kennisgevingspakket is toegestuurd in te vullen, of door het online op de volgende website in te dienen klik hier. In beide gevallen moet alle ondersteunende documentatie waarmee u uw aanspraak onderbouwt, niet later dan 12 juni 2007 (datum poststempel) naar de distributieagent worden verzonden.

V. Wat moet ik samen met mijn claimformulier opsturen?

A. U moet elke transactie die u op uw claimformulier invult, documenteren. Aanvaardbare vormen van ondersteunende documentatie zijn o.a.:

A. bevestigingsreÁu's van uw effectenmakelaar waarop de naam van het waardepapier, de naam van de vruchtgebruik genietende eigenaar, het type transactie, de datum van de transactie, het aantal aandelen, de prijs per aandeel en het totale bedrag van de transactie staan vermeld, OF

B. maandelijkse overzichten waarop alle accountactiviteit binnen een bepaalde maand staat vermeld.

V. Hoeveel geld zal ik ontvangen als ik een claimformulier indien?

A. Omdat het bedrag dat de rechthebbenden kunnen ontvangen afhankelijk is van verschillende factoren, inclusief het aantal geldige ingediende claimformulieren, het aantal gewone aandelen of ADR's/ADS's van Vivendi dat u hebt gekocht en het tijdstip waarop u uw effecten hebt gekocht en verkocht, is het niet mogelijk om rechthebbenden op dit moment al een exact schikkingsbedrag door te geven. De kennisgeving van het distributieplan voorziet echter in een formule die uitlegt hoe uw claim zal worden berekend.

V. Hoe zal mijn verlies worden berekend?

A. De kennisgeving van het distributieplan verschaft een formule voor de toewijzing van het netto schikkingsfonds. Deze formule zal door de distributieagent worden gebruikt voor het berekenen van de individuele betalingen. Klik hier voor meer informatie.

V. Wanneer ontvang ik mijn betaling?

A. Als uw aanspraak in aanmerking blijkt te komen, en afhankelijk van de goedkeuring door de rechtbank, zal elke betaling waarop u recht hebt ongeveer zes tot negen maanden na de uiterste inzenddatum (12 juni 2007) worden verzonden.

V. Wat moet ik doen als ik geen deel wil hebben aan deze schikking?

A. Als u niet aan de schikking wilt deelnemen, moet u geen claimformulier invullen en opsturen. U bent niet verplicht om aan de SEC-schikking voor Vivendi deel te nemen.

V. Wat gebeurt er als ik niets doe?

A. Als u niets doet, zult u niet in aanmerking komen voor betaling uit het schikkingsfonds.

V. Wie is de distributieagent?

A. De rechtbank heeft Jeffrey B. Sklaroff, s.s.t.t. van het advocatenkantoor Greenberg Traurig, LLP als distributieagent aangesteld.

Q. Where can I obtain additional information about the litigation?

A. U kunt aanvullende informatie over de rechtszaak verkrijgen via de schikkingswebsite: www.vivendisecsettlement.com of door het gratis nummer van het fonds te bellen op 1 (800) 295-3152 vanuit de Verenigde Staten of 001 800 747 37473 vanuit andere landen.

V. Waar kan ik een kennisgeving van het distributieplan en een claimformulier verkrijgen?

A. U kunt een kennisgeving van het distributieplan en een claimformulier krijgen door alle documenten van deze website te downloaden door hier Distribution Plan Notice en hier Proof of Claim Form te klikken, of we kunnen u deze documenten toesturen als u uw naam en adres opgeeft door hier te klikken.

V. Wanneer moet ik mijn claimformulier verzenden?

A. U moet uw claimformulier uiterlijk 12 juni 2007 naar de distributieagent verzenden.

V. Kan ik het claimformulier in mijn eigen taal invullen?

A. Ja, u kunt uw claimformulier in uw eigen taal invullen. U kunt alle benodigde documenten ook zowel in het Engels als in uw eigen taal downloaden. Indien mogelijk geven we er echter de voorkeur aan als u de Engelse versie van het claimformulier invult, want dat is efficiŽnter bij het verwerken. Als u er de voorkeur aan geeft, kunnen we u een pakket sturen als u ons uw huidige adres geeft.

V. Moet ik mijn claimformulier aan mijn effectenmakelaar (financieel adviseur) geven of kan ik het zelf inzenden?

A. Als u het niet elektronisch indient, moet u uw claimformulier rechtstreeks aan het volgende adres zenden:

Vivendi SEC Settlement Fund Administration
P.O. Box 9000 #6371
Merrick, NY 11566-9000
U.S.A.

V. Als ik nog meer vragen heb, kan ik die dan telefonisch of via e-mail stellen?

A. Als u vragen hebt die niet op deze website worden beantwoord, kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer dat met uw land overeenstemt. U kunt ons ook online bereiken via Questions@vivendisecsettlement.com.

V. Hoe kan ik weten of mijn claimformulier door de distributieagent is ontvangen?

A. Enige tijd na ontvangst van uw claimformulier zullen we de ontvangst per briefkaart aan u bevestigen. Als u het formulier online indient, sturen we u per e-mail een kennisgeving als bevestiging van ontvangst.

Tijdens het verwerken van de claims zullen we u ook via de hierboven vermelde methoden inlichten als uw claim niet volledig is of niet in aanmerking komt. De vereiste stappen voor het corrigeren van uw claim zullen, indien de noodzaak hiertoe ontstaat, aan u worden uitgelegd.

V. Als we een financiŽle instelling zijn die dient als adviseur voor talloze cliŽnten, kunnen wij dan in hun naam claimformulieren inzenden? Kunnen we met behulp van deze methode al onze cliŽnten samen groeperen?

A. Ja, u mag claimformulieren inzenden in naam van al uw cliŽnten, onder voorwaarde dat u daarvoor gemachtigd bent en ons die machtiging zendt. Als u deze claims gezamenlijk wilt indienen, moet u dat elektronisch doen. U kunt elektronische claims hier indienen.

Merk op dat u uw claim ook online kunt indienen door hier te klikken en het webformulier in te vullen.